KHÁCH HÀNG

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

TRẦN KHÁNH TÙNG

Nhà sáng lập – Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành

LÂM THU HÀ

Quản lý bán hàng

LÊ VĂN VỊNH

Cố vấn chuyên môn

VŨ ĐẠI DƯƠNG

Người nhân giống chuyên nghiệp

VŨ XUÂN BẰNG

Người nhân giống chuyên nghiệp

BÙI MINH ĐÔNG

Người nhân giống chuyên nghiệp

NGUYỄN THỊ NHUNG

Bác sỹ thú y

NGUYỄN HỒNG CẦU

Chuyên gia nhân giống

fanpage facebook

Xem thêm

Tùng Lộc Pet - Youtube

Xem thêm

TUNGLOCPET_INSTA

Xem thêm

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

toplist vn logo