Tùng Lộc Pet – 13 giống chó đáng yêu không chịu nổi

Tùng Lộc Pet – Chó luôn đáng yêu trong mắt những người yêu động vật. Dưới đây là danh sách 13 giống chó được xem như dễ mến nhất, chiếm được tình cảm của nhiều người nhất.

1. Labrador Retriever

lab-600x397

Hôn: 10 điểm

Ôm: 8 điểm

Chơi: 10 điểm

Vâng lời: 9 điểm

2. Golden Retriever

golden-600x403

Hôn: 10 điểm

Ôm: 9 điểm

Chơi: 9 điểm

Vâng lời: 10 điểm

3. Cavalier King Charles Spaniel

KINCHARLES-600x440

Hôn: 10 điểm

Ôm: 10 điểm

Chơi: 8 điểm

Vâng lời: 9 điểm

4. Pit Bull Mỹ

PIT-600x396

Hôn: 10 điểm

Ôm: 10 điểm

Chơi: 10 điểm

Vâng lời: 9 điểm

5. Brussels Griffon

brussels-600x426

Hôn: 8 điểm

Ôm: 10 điểm

Chơi: 10 điểm

Vâng lời: 9 điểm

6. Old English Sheepdog

oldesheep-600x411

Hôn: 9 điểm

Ôm: 10 điểm

Chơi: 8 điểm

Vâng lời: 9 điểm

7. Affenpinscher

AFFEN-600x387

Hôn: 8 điểm

Ôm: 10 điểm

Chơi: 10 điểm

Vâng lời: 7 điểm

8. Chihuahua

chihuhua-600x450

Hôn: 9 điểm

Ôm: 10 điểm

Chơi: 8 điểm

Vâng lời: 8 điểm

9. Irish Wolfhound

wolfhound-600x442

Hôn: 9 điểm

Ôm: 10 điểm

Chơi: 9 điểm

Vâng lời: 8 điểm

10. Collie

collie

Hôn: 8 điểm

Ôm: 9 điểm

Chơi: 10 điểm

Vâng lời: 9 điểm

11. Great Dane

greatdane-600x450

Hôn: 10 điểm

Ôm: 10 điểm

Chơi: 8 điểm

Vâng lời: 8 điểm

12. English Bulldog

ebulldog-600x413

Hôn: 10 điểm

Ôm: 10 điểm

Chơi: 8 điểm

Vâng lời: 9 điểm

13. The Shelter Mutt

SHELTER-600x426

Hôn: 10 điểm

Ôm: 10 điểm

Chơi: 10 điểm

Vâng lời: 10 điểm

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!