Muôn cảnh hài hước khi thú cưng có ‘thú cưng’: Sủng nịnh, yêu chiều không ai bằng

Đi ngủ không buông, giặt cũng đứng trông… các boss quyết không rời mắt khỏi đồ chơi một giây. Mua chúng nó về để nó đi chăm người khác đây mà!

Rửa cho sạch vào sen nhé.
Bao giờ mới xong hả sen ơi? Pug lo quá!
Quay đều… quay đều… quay đều…
Đừng hòng cướp đồ chơi của tui.
To xác nhưng vẫn bất lực trong cuộc chiến giành đồ chơi.
Ánh mắt đầy uy lực canh gác đồ chơi. Beagle đây không cho ai mượn đồ sất
Dè chừng các sen lấy mất em yêu.
Canh từ lúc giặt đến khi xong để mở cửa đón đồ chơi.
Ai gây ra chuyện này? Có biết đây là đồ của Golden ta không?
Cứu “em yêu” lên sen ơi.
Đang trông đồ chơi mà buồn ngủ quá, làm giấc rồi trông tiếp. (Chỉ có thể là Corgi)

(Nguồn: Lostbird.vn)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!