Jio Senzo No Rei – Akita Inu | Vietnam Champion 2019

Jio Senzo No Rei hay gọi ngắn gọn là Jio là một chú chó Akita Inu giới tính đực được nhập khẩu từ Ukraine năm 2016, Jio hiện tại đã tham gia nhiều Dog Show Championship tại Hà Nội và đạt nhiều thành tích quan trọng.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

One thought on “Jio Senzo No Rei – Akita Inu | Vietnam Champion 2019

  1. Pingback: Dịch vụ phối giống chó Akita Inu nhập ngoại | Tùng Lộc Pet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Gọi ngay
Tìm đường