Tùng Lộc Pet – Xuất chuồng hai đàn Golden Retriever tháng 9/2016

Viết ngày

Tùng Lộc Pet – Dòng chó Golden Retriever tiếp tục là loại chó bán chạy nhất trong danh mục chó cảnh của Tùng Lộc Pet. Trong tháng 9, chúng tôi tiếp tục cho xuất chuồng các bé cún Golden Retriever để đáp ứng các đơn hàng của các bạn đã ủng hộ.

Hình ảnh đàn chó:

img_3498

img_3499

img_3500

img_3501

img_3502

img_3504

Clip đàn chó:

Để đặt mua cún Golden Retriever, xin liên hệ:

404