Tùng Lộc Pet – Ứng dụng nhặt phân chó đã xuất hiện tại Mỹ

Viết ngày

Tùng Lộc Pet – Phần mềm mới được phát minh và thử nghiệm ở một vài bang trên nước Mỹ như Los Angeles, San Francisco và New York được nhiều người khá hứng thú với tên gọi Phần mềm nhặt phân chó.

http://onlinerx365.com/viagra_soft_pills_generic.html|buy Viagra Soft online

http://onlinerx365.com/flagyl_generic.html|Flagyl Generic Buy Cheapest

http://onlinerx365.com/anticonvulsants.html|http://onlinerx365.com/anticonvulsants.html

http://onlinerx365.com/cipro_generic.html|order Cipro online

Phần mềm mới chỉ được thử nghiệm ở một vài bang trên nước Mỹ như Los Angeles, San Francisco và New York. Ben Becker hi vọng sẽ đưa ra bản hoàn chỉnh vào mùa thu tới trước khi đem ứng dụng tới nhiều địa điểm có nhu cầu.

404