Tùng Lộc Pet – Chào bán đàn Toy Poodle màu đen tháng 10/2015

Viết ngày

Tùng Lộc Pet – Bên cạnh đàn chó Poodle trắng kem, đàn Poodle màu đen dòng Toy cũng xin được chính thức chào bán vào cuối tháng 10 đầu tháng 11/2015.

IMG_7180

IMG_7179

IMG_7178

IMG_7177

IMG_7176

Thông tin liên hệ:

404