Tùng Lộc Pet – Chào bán đàn Rottweiler tháng 03/2016

Viết ngày

Tùng Lộc Pet – Đàn chó Rottweiler đã được hơn 2 tháng tuổi, nặng gần 10kg đã được tiêm phòng đầy đủ và đạt tiêu chuẩn xuất chuồng.

Hình ảnh và Clip đàn chó Rottweiler:

20160229_094007000_iOS

20160304_032131000_iOS

20160304_091847326_iOS

20160310_093813244_iOS

20160310_093850098_iOS

Thông tin liên hệ:

404