Tùng Lộc Pet – Chào bán đàn chó French Bulldog có giấy VKA tháng 8/2016

Viết ngày

Tùng Lộc Pet – Xin trân trọng chào bán đến các bạn đàn chó French Bulldog (Bulldog Pháp) thuần chủng, có phả hệ và đủ điều kiện VKA. Đàn chó sẽ được xuất chuồng trong tháng 08/2016.

Hình ảnh đàn chó:

IMG_3184

IMG_3186

IMG_3187

Thông tin liên hệ:

404