Tùng Lộc Pet – Chào bán đàn chó Bulldog cuối tháng 10/2015

Viết ngày

Tùng Lộc Pet – Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn đàn chó Bulldog được xuất chuồng vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2015, đàn chó có mức độ thuần chủng 80%.

IMG_7031

IMG_7030

IMG_7029

IMG_7028

Thông tin liên hệ:

404