Tùng Lộc Pet – Bán đàn chó Golden Retriever 5 bé cái tháng 10/2015

Viết ngày

Tùng Lộc Pet – Golden Retriever tiếp tục là giống chó được các khách hàng của Tùng Lộc Pet ưa chuồng, trong trung tuần tháng 10/2015,  5 bé Golden cái xinh xắn đã tìm được nhà mới.
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ các bé cún xinh xắn.

IMG_6900

IMG_6903

IMG_6909

IMG_6910

Thông tin liên hệ:

404