Tùng Lộc Pet – Chào bán đàn chó Golden 3 tháng tuổi

Viết ngày

Tùng Lộc Pet – Dòng chó Golden Retriever tiếp tục là loại chó bán chạy nhất trong danh mục chó cảnh của Tùng Lộc Pet. Trong tháng 8, chúng tôi tiếp tục cho xuất chuồng các bé cún màu vàng đã được đặt trước để đáp ứng các đơn hàng của các bạn đã ủng hộ.

Hình ảnh đàn chó:

IMG_3118

IMG_3120

IMG_3137

IMG_3138

IMG_3139

Để đặt mua cún Golden Retriever, xin liên hệ:

404