Chào bán đàn chó Golden Retriver tháng 8/2016

Viết ngày

Tùng Lộc Pet – Dòng chó Golden Retriever tiếp tục là loại chó bán chạy nhất trong danh mục chó cảnh của Tùng Lộc Pet. Trong tháng 8, chúng tôi tiếp tục cho xuất chuồng các bé cún màu vàng đã được đặt trước để đáp ứng các đơn hàng của các bạn đã ủng hộ.

20160726_041647850_iOS 20160726_081813000_iOS 20160726_091127356_iOS 20160726_130535815_iOS 20160727_044206031_iOS 20160731_114048619_iOS 20160802_043319000_iOS 20160802_043320000_iOS 20160802_043330000_iOS

20160804_084342000_iOS

Clip đàn chó:

Thông tin liên hệ:

404